Skovbakkeskolen: Ansøgning om Byggetilladelsen indsendt

Byggepladsen foran Skovbakkeskolen

Det går efter planen med byggeriet af den helt nye Skovbakkeskole. 

I begyndelsen af januar blev ansøgningen om byggetilladelsen til den nye Skovbakkeskole sendt ind til kommunen. Hvis alt går efter planen, bliver den godkendt ultimo januar, og så kan opførelsen af den nye Skovbakkeskolen for alvor komme i gang med gravearbejde i jorden.

- Vi regner med at gå i jorden medio februar, siger projektchef Mads Olsson fra MT Højgaard.

Vi følger projektet 
Sammen med projektleder Søren Langhoff, mødes han med Oddernettet for at fortælle om status på byggeriet. Det vil fremover ske en gang om måneden, hvor vi fortæller nyt om byggeriet. 

- Vi er rykket ind i den gamle børnehave, som nu er tom, så vi har vores kontor der, men vi bruger lige så meget tid ude på byggepladsen, som vi gør inde på kontoret, siger Mads Olsson.

Det første spadestik blev taget den. 13. november 2015 med et stort arrangement, hvor borgmester Uffe Jensen (V) rev en del af bygningen ned med en gravemaskine til stor jubel for eleverne.  

 Siden er tiden gået med et etablere byggepladsen. Der er sat træplader op rundt om pladsen, så den er sikret, men der er lavet huller, så man kan kigge ind og følge udviklingen på byggepladsen.

- Vi har desuden brudt de to barakker, aulaen og gymnastiksalen ned for at gøre plads til det nye byggeri, siger Mads Olsson.

 

Borgere og skolen inddrages
Han tilføjer, at det hele er gået efter planen rent byggeteknisk, og at borgerne også har været inddraget i processen.

- Odder Kommune holdt et borgermøde om byggeriet på rådhuset i august, hvor der bl.a. mødte en del naboer op. Derudover har vi en brugergruppe, hvor der bl.a. sidder lærere fra skolen og pædagoger fra daginstitutionen, hvor vi forholder os til byggeriet. Eleverne har også være inddraget på mange måder, og det er planen, at eleverne skal være med til at male træ-hegnet og også inddrages i, hvordan man kommer af med det materiale, vi river ned, siger Mads Olsson.

- Og så er det lidt sjovt, at der er mange lokale, der følger med i projektet. Vi har haft besøg af en del, som spørger nysgerrigt til byggeriet. Det er hyggeligt, og der kan man godt mærke, at Odder er en mindre by, der står tæt sammen. Det er lidt anderledes, end når vi er i Aarhus, siger Søren Langhoff.

Borgerne bliver også inddraget i det videre forløb. Den 26. januar kl. 16. i byrådssalen er der er borgermøde, hvor ”designmanualen” bliver fremlagt.

- Her præsenteres det arbejde, der er foregået med bearbejdning af vinderprojektet sammen med brugergruppen. Det er bl.a. farvevalg til  skolens vægge, hvilke gulvtyper og så videre. Det bliver spændende, og vi lytter også gerne til , hvad der kommer af input fra borgerne. Det har vi også gjort efter det første borgermøde, hvor vi bl.a. har justerede på udearealerne for at imødekomme ønskerne, siger Søren Langhoff.

Til februar begynder arbejdet med at grave ud til fundamenter,  og så bliver fundamenterne og gulvet støbt hen over foråret. Til sommer begynder arbejdet med at bryde ned igen. Der bliver fagfløjen revet ned for at gøre plads til den kommende gymnastiksal og hal.

1. juli 2017 skal skolen være færdig og tages i brug og senere kommer daginstitutionen til.

Vi har samlet alle informationerne om byggeriet i dette underpunkt, som opdateres løbende.