Nyhedsbrev om ny Skovbakkeskole

Byggestart november 2015.  26-10-2015

Her kan du læse nyhedsbrevet, der er udsendt til skolens forældre og medarbejdere. Men har du interesse for byggeriet, må du også gerne kigge med :-)

Tiden for 1. spadestik nærmer sig
Allerede nu er der synlige tegn på at byggeriet af Skovbakkeskolen er påbegyndt. Den tidligere børnehave Skovbakken er ved at blive indrettet til at huse arbejderne på byggepladsen. Den tidligere tandpleje er nu indrettet til lærerarbejdspladser. Barakkerne er tømte. Holsteinsgade bliver afspærret i hele november måned, så nye fjernvarmerør kan blive nedlagt. Fritidsbrugerne af idrætsfaciliteterne har fundet genhusning andre steder i Odder. Nedrivningen af 1. etape starter den mandag den 16.11. 2015.

Første spadestik markeres på byggepladsen fredag den 13.11. klokken 13.00.

Et udendørs stemningsbillede. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Et udendørs stemningsbillede. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Genhusning af idrætsundervisningen
Mellemtrinets og udskolingens idrætsundervisning bliver fra den 16.11. flyttet til Spektrum. Idrætstimernes placering følger fortsat skemaet. De elever, som har idræt i første time, skal møde op ude i Spektrum. De elever, som slutter skoledagen med idræt i sidste time, skal selv sørge for transporten fra Spektrum. I de mellemliggende idrætstimer bliver eleverne kørt frem og tilbage til Spektrum med bus.

Idrætsundervisningen for indskolingens elever kommer fortsat til at foregå på Skovbakkeskolen. Den gamle aula/VIP’en bliver indrettet, så der kan foregå idrætsaktiviteter og bevægelege for de mindste børn.


Trafiksikkerheden i byggeperioden
Lettere kaotiske forhold omkring morgenafleveringen af børn er ikke et ukendt fænomen på Skovbakkeskolen. Derfor er det med en vis bekymring for trafiksikkerheden, at vi indstiller os på byggeperiodens start.

I november vil Tværgade blive holdt åben for adgang af biler til Skovbakkeskolen p.g.a. den midlertidige lukning af Holsteinsgade. Fra december lukkes denne adgang for biler, så kun cykler og gående får adgang. I den nuværende Kiss and Ride for enden af Tværgade bliver der etableret midlertidige cykelstativer. Hvis man kommer i bil fra denne side vil det bedste nok være at sætte børnene af/eventuelt parkere for enden af Gersdorffsgade.

Skolebestyrelsen har drøftet trafiksikkerheden i forbindelse med byggeriet og vi er enige om på det kraftigste at anbefale, at så mange forældre som muligt undlader at køre deres børn i skole.
Når Holsteinsgade genåbnes fra december vil det være muligt at køre til parkeringen ved Skovbakken og bruge det som Kiss and Ride. Af hensyn til trafiksikkerheden bliver den nye buslomme, som noget af det første etableret længst mod nord, tæt på den tidligere børnehave. Biler som kommer fra syd kan herefter holde ind i den nuværende buslomme og sætte børn af.

Husk det er ikke tilladt at parkere på den del af Holsteinsgade, som går ned til plejehjemmet. Det er en privat vej, ligesom Rodstensgade og Gersdorffsgade på den anden side af skolen.

Jeg håber, vi kan hjælpe hinanden med at sikre skolevejen. Vi vil fra starten af november fra klokken 8.00 sende voksne vagter ud med gule veste for at hjælpe eleverne i morgentrafikken. Lad så vidt muligt bilen stå og lad børnene gå eller cykle – det vil være en stor hjælp.

Oversigtskort. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Oversigtskort. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Offentligt møde med fremlæggelse af designmanual udskudt
Fremlæggelsen af designmanualen, som er afslutningen på efterårets workshops, hvor offentligheden kan få et mere samlet indtryk af, hvad byggeprocessen kommer til at betyde, er blevet udskudt. I den oprindelige plan var datoen som omtalt i sidste nyhedsbrev fastsat til den 9.11. 2015. Mødet forventes at blive omkring midt i december. Dato og sted er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil blive offentligt snarest.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til byggestarten, som ikke er besvaret her, er du meget velkommen til at skrive til
 jette.nauntofte@odder.dk