Odder Kommune bygger ny stor skole med visioner

Odder Byråd har sagt ja til det største nybyggeri i kommunens historie: En helt ny skole til afløsning af den over 50 år gamle Skovbakkeskolen. Pris: 150 mio. kr.

”Det er en modig og en visionær beslutning, som flugter fuldstændigt med kommunens bosætningspolitik om at nå 25.000 borgere i 2025. Odder Kommune har gennem de seneste år været inde i en periode med solide driftsoverskud. Det er den økonomisk stramme styring, der har betydet, at det er økonomisk ansvarligt at sige ja til det største byggeri i kommunens historie”, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Skovbakkeskolen
Skolen som den ser ud i dag.

Beslutningen om at bygge den nye skole har været mere end to år undervejs, og borgmesteren takkede på byrådsmødet for den store indsats, der er ydet af mange forskellige i planlægningsfasen, og som har ledt frem til denne historisk store beslutning.

Kun Dansk Folkeparti stemte imod, da partiet finder, at man kunne have nøjedes med ombygning af det eksisterende byggeri.

Ny Skovbakkeskole
Et udendørs stemningsbillede. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

”Unik lille landsby”
Den nye skole bliver et markant bygningsværk i Odder Kommune. Kommunens bedømmelsesudvalg kalder byggeriet ”en lille unik landsby på kanten af skoven”.

”De ydre skæve vinkler, placering af vinduer og forskellig brug af materialer, sammenholdt med de pædagogiske tanker, der ligger bag indret-ningen, der understøtter den projektorienterede undervisning, gør det til en skole, som Odder kommune kunne brande sig på”. ”Brugerne vil hurtigt kunne tage skolen til sig som ’vores skole, der er noget helt særligt’”, hedder det.

Skolen med tilhørende ny daginstitution bliver på i alt 9.236 m2.

Byggematerialerne er – i skolesammenhæng – ret utraditionelle. Ydermurene vil blive beklædt med aluminium i forskellige udformninger, og sammen med træ-elementer vil der opstå nogle anderledes farvespil i bygningsfacaden.

Ny Skovbakkeskole oversigtskort
Oversigtskort. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Fremtidssikret
Direktør for børn, unge og Kultur, Karsten Poulsen, er begejstret over den måde, den nye skole indrettes på:
”Det er en meget fremtidsorienteret bygning. Indretningen understøtter læringsmiljøer på en rigtig god måde, fx med mindre lokaler, der er bygget op omkring klasselokaler. Et centralt rum er ”Hjerterummet”, som er det pædagogiske læringscenter. Det har nærmest karakter af en torveplads, hvor der kan foregår mange aktiviteter. Skolen er desuden fleksibel på den måde, at den forholdsvis nemt kan skaleres op, hvis den skal modtage flere elever”, siger Karsten Poulsen.

Skovbakkeskolen_lille
Skolens centrale rum - hjerterummet. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Offentligt Privat Samarbejde
Fire konsortier var med i kapløbet om at bygge den nye skole. Efter den første udbudsrunde bad Odder Kommune konsortierne om at revurdere deres tilbud, da ingen af dem kunne overholde den økonomiske ramme. Her faldt et enkelt konsortium fra, og blandt de tre tilbageværende har Odder Kommune valgt den løsning, som entreprenørvirksomheden MTHøjgaard A/S har udviklet sammen med driftsselskabet DEAS A/S og arkitektfirmaet CEBRA A/S.

”Vi har været i kontakt med nogle meget dygtige skolebyggere, som ikke kun har forstand på byggeri, men også på pædagogik. De tre projekter var på hver sin måde nogle rigtig gode bud på ny skole, og det har ikke været noget let opgave at vælge, men samlet set mener vi, at MTHøjgaard A/S har det bedste projekt”, siger Karsten Poulsen, der tilføjer, at Odder Kommunes rådgivere (Rambøll, Ernst & Young og BeckBruun) har ydet et godt stykke arbejde.

Den nye skole opføres som et OPS – Offentligt Privat Samarbejde – hvilket betyder, at byggeriet sker på entreprenørens risiko, og at Odder Kommune ikke kan få ekstraregninger. Endvidere skal byggeriet drives og vedligeholdes af DEAS A/S i 25 år uden ekstra udgifter for kommunen.

Skovbakkeskolen_lille
En model af en nye skole. Klik på billedet for at se det i stor størrelse. 

Prisen højere end forventet
Oprindeligt havde Odder Kommune afsat 123 mio. kr. (inklusiv inventar og rådgivning mv.) til skolebyggeriet. Dette blev forhøjet med yderligere ti mio. kr., da det blev besluttet at udvide skolen med en ny daginstitution. Byrådet måtte derfor gribe lidt dybere i lommen for at få råd til det nye byggeri.

MTH’s byggesum er 129,2 mio. kr., hvortil kommer udgifter til inventar, rådgivning, mm. I alt kommer byggeriet dermed til at koste 150,2 mio. kr. Odder Kommune har i øjeblikket sparet 70,3 mio. kr. op til skolebyggeriet, og man afsætter yderligere 37,6 mio. kr. på de kommende års budgetter.

De resterende ca. 42 mio. kr. finansieres dels gennem lån på godt 22 mio. kr. og et ekstra træk på kassebeholdningen på 10 mio. kr. i både 2016 og 2017. Den årlige driftsaftale med DEAS A/S beløber sig til 5,9 mio. kr.

Skovbakkeskolen_lille
Et kig ind i skolens centrale rum, hjerterummet. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Glæde over beslutningen
Der er glæde over byrådets beslutning, både på den politiske front og på de berørte institutioner:
”Med den ny Skovbakkeskole følger vi op på beslutningen i Fremtidens Dagtilbud, med den røde tråd i barnelivet, så det enkelte barn kommer til at få færrest mulige skift. En stor styrke, viser forskningen. Det bliver et dejligt tilgængeligt byggeri, som jeg er sikker på, at alle brugere hurtigt vi tage til sig og føle sig tilknyttet til. Tryghed i dagligdagen betyder meget”, siger Anne Bonefeld (V), formand for Børn, Unge og Kulturudvalget.

Skoleleder Jette Nauntofte glæder sig til at få gang i skolebyggeriet – og til at kunne tage det nye byggeri i brug:
”Der er en mangfoldighed over vinderprojektet, som emmer af muligheder for at vi sammen kan skabe liv og udvikling. Det glædelige er, vi kan blive ved med at være og lære her på Skovbakkeskolen, mens vi følger byggeprocessen lige udenfor vinduerne. Og at vi om et par år kan tage en skole i brug, som vi alle kan være stolte af, og som er designet til at løfte de krav og spændende muligheder der ligger i fremtidens skole.”

Den nye daginstitution skal afløse Krible Krable Huset, og herfra siger lederen Per Günther Nielsen:
”Jeg synes politikerne har truffet en flot og visionær beslutning ved at bygge en ny og moderne daginstitution sammen med skolen. Det er specielt positivt at daginstitutionen både indeholder vuggestue og børnehave, da det understreger perspektiverne i tankerne om den røde tråd i hele børnelivet.”

Færdig om to år
Den nye Skovbakkeskole vil stå færdig til skoleåret 2017-18. Daginstitutionen tages i brug 1. december 2017, og herefter følger arbejdet med udenomsarealerne, hvilket skal være færdigt 1. maj 2018.

Se plancher, der viser den kommende skole (PDF-fil, ca 22 MB)

Hør Skoleleder Jette Nauntofte fortælle om den nye skole og hvad der skal ske med eleverne under byggeprocessen: