Skolereform beslutninger

  • Analyserapport
    Analyserapporten er en opsamling på arbejdet med analysetemaerne i Drejebog 2. Rapporten indeholder alle arbejdsgruppernes anbefalinger. Analyse rapporten blev sendt til høring hos de involverede parter og dannede grundlag for de politiske rammebeslutninger.

  • Politiske rammebeslutninger
    Rammebeslutningerne er en prioritering og konkretisering af arbejdsgruppernes anbefalinger i Analyserapporten samt høringssvar fra MED-udvalg, skolebestyrelser og faglige organisationer. Rammebeslutningerne blev vedtaget på et byrådsmøde den 9. december 2013.