Skolereform proces

Drejebøger for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune:

 • Drejebog 1
  Drejebog 2 beskriver de grundlæggende værdier og organiseringen

 • Drejebog 2
  Drejebog 2 beskriver væsentlige analysetemaer i forhold til skolereform, skolestrategi og arbejdstidsregler. Drejebog 2 er en beskrivelse af analysetemaer og organiseringen af analysefasen. Analysefasen pågik i tidsrummet september – november 2013

 • Drejebog 3
  Drejebog 3 beskriver kommissorier og processer for de første væsentlige udviklingsområder, som skal være afklaret ved skolestart 2014.  Der er vedhæftet et bilag, som fordeler arbejdet med de politiske rammebeslutninger på 3 faser. Drejebog 3 beskriver den første fase og pågår i perioden januar-juli 2014. Drejebog 3 blev vedtaget på et byrådsmøde d.10. marts 2014.

 • Faseoversigt
  Faseoversigten fordeler arbejdet med de politiske rammebeslutninger på 3 faser. Fase 1 er beskrevet i Drejebog 3, de efterfølgende faser bliver beskrevet i Drejebog 4 og 5, som bliver lagt her på siden.