Den kommunale ungeindsats i Odder Kommune

Ungeindsatsen skal koordinere den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og gøre alle unge under 25 år i Odder Kommune parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et job. 

Organisering af ungeindsatsen

I Odder Kommune fungerer ungeindsatsen på tværs af Jobcenter Odder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og Familiecenteret og Det Specialiserede Socialområde. Fra januar 2020 forankres ungeindsatsen i en nyetableret ungeenhed for unge i alderen 15 og 29 år, der har brug for uddannelsesvejledning eller indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven.  

Kontaktperson

Ungeindsatsen har mulighed for at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der af personlige eller sociale årsager vurderes at have behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen kan tildeles fra 8. klassetrin og har til opgave at følge og støtte den unge, til vedkommende er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller har fået et job. Kontaktpersonen kan tilknyttes igen, hvis den unge afbryder sin uddannelse eller mister sit job.

Målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse (FGU)

Ungeindsatsen står desuden for målgruppevurdering og udarbejdelse af uddannelsesplan til den forberedende grunduddannelse (FGU).

Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen omfatter også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU giver uddannelses- og erhvervsvejledning til såvel unge, der går i grundskolen og 10. klasse, som unge under 25, der har afsluttet grundskolen og enten ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. 

Kontakt

Du kan kontakte den kommunale ungesats i Odder Kommune på: