Boliger til husvilde

Odder Kommune er forpligtet til at rådgive og hjælpe familier eller enlige, der har mistet en bolig, med at finde midlertidigt husly mod betaling.

Du er husvild efter Servicelovens §80, hvis du:

 • akut har mistet din bolig og står helt uden mulighed for tag over hovedet.
 • ikke har mulighed for eller midler til selv at skaffe en anden bolig.

Du betragtes ikke som husvild, hvis:

 • der er tale om almindeligt samlivsophør.
 • du ønsker at flytte hjemmefra.
 • du er nytilflyttet eller ønsker at flytte til Odder fra en anden kommune.
 • du er tilmeldt en c/o-adresse, hvor lejemålet ophører, idet boligproblemet typisk ikke er akut opstået, men forudsigeligt.
 • du bor til leje i en boligforening og ønsker en bolig, der bedre matcher dit behov.
 • har solgt din ejerbolig, idet boligproblemer typisk ikke er akut opstået, men forudsigeligt 

Husly til husvilde kan bestå i:

 • en egentlig lejebolig med kontrakt.
 • en midlertidig indkvartering på et værelse, på et hotel, i et pensionat eller lignende.
 • et botilbud efter §110 som en absolut kortvarig nødløsning og kun for enlige.

Sådan søger du
Du kan få råd og vejledning hos din sagsbehandler eller i Borgerservice. De kan vurdere, om du tilhører målgruppen, og vejlede om vilkår og betingelser for at blive indstillet til en bolig.

Du kan ansøge om en bolig ved at udfylde ansøgningsskemaet her.
Skemaet sendes til Borgerservice i Odder Kommune via Digital Post eller afleveres i Borgerservice.

Hvor kan du ellers søge hjælp?
Hvis du:

 • er under uddannelse eller skal starte på uddannelse, kan du kontakte Kollegiekontoret.  
 • er folkepensionist eller har brug for en handicapindrettet bolig, kan du kontakte Borgerforløb på telefon 8780 3700.

Du kan også kontakte boligforeningerne i Odder Kommune.

Når du har søgt
Du vil inden for 4 uger få en meddelelse om, hvorvidt din ansøgning er imødekommet.

Du skal være opmærksom på, at:

 • Du får kun ét tilbud om en bolig. Afviser du tilbuddet, kan dit boligbehov normalt ikke anses som akut, og du vil derfor ikke få et nyt tilbud.
 • Uanset optagelse på husvildelisten, skal du fortsat søge bolig på egen hånd.