Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken sker normalt ved dåb. Udmeldelse sker ved henvendelse til præsten eller kirkekontoret i bopælssognet.