Ind- og udmeldelse af folkekirken

Præsten underretter folkeregistret, der via Det Centrale Personregister (CPR) sørger for, at påligningen af kirkeskat ophører.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde dit sogn, præst eller kirke.