Navne- og adressebeskyttelse

Du kan få beskyttet din adresse, så private ikke kan få oplyst hvor du bor. Adressebeskyttelse gælder for et år, uanset om du ændrer adresse i denne periode.

Her kan du ansøge om navne- og adressebestyttelse

Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der Den Digitale Hotline.

Lokalvejviser og markedsføringsbeskyttelse

Enhver har ret til ved henvendelse til bopælskommunen at få indsat en markering i Det Centrale Personregister om, at pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed,

Du kan få indsat ovennævnte beskyttelser i folkeregistret, eventuelt ved at benytte blanketten Opnå eller fjern lokalvejviserbeskyttelse, markedsføringsbeskyttelse (det sidste kaldes også Robinsonlisten).

Beskyttelsen gælder, indtil du selv anmelder at vil have fjernet beskyttelsen. Systemet vil automatisk oprette beskyttelsen for 100 år. 

Læs mere om adressebeskyttelse på borger.dk