Navnændring

Vil du gerne have ændret dit fornavn eller efternavn skal du som hovedregel ansøge om det hos præsten eller kirkekontoret i dit sogn.

Læs mere om navneændring på borger.dk.

På borger.dk har du også mulighed for at finde dit sogn, hvortil ansøgning skal indgives.