Tilflytning fra udlandet

Hvis du flytter til Danmark fra udlandet skal du anmelde flytning. Ved indrejse skal du kun registreres, hvis opholdet skal vare mere end 3 måneder. Der kan dog registreres indrejse, hvis du har bopæl eller fast opholdssted her i landet.

En indrejse skal altid meddeles skriftligt ved personligt fremmøde i Borgerservice på rådhuset.

Du skal forevise pas og opholdstilladelse-/bevis. For EU-statsborgere skal der forevises EU/EØS opholdsbevis.

Ved indrejse skal du oplyse om - og hvis adspurgt kunne vise dokumentation for - civilstand samt oplysning om eventuelle børn. Dette gælder også danske statsborgere, der vender tilbage til Danmark efter en længere periode i udlandet.