Fornyelse af kørekort

Fra 1. marts 2015 behøver de fleste under 75 år ikke længere en lægeattest, når kørekortet skal fornyes.

I dag er de fleste kørekort til bil, trailer og motorcykel gyldige, til ejeren fylder 70 år. En fornyelse har indtil videre krævet en lægeattest.

Det er der nu lavet om på. Et kørekort, der udløber, skal stadig fornyes, men nu bliver det for de fleste ikke nødvendigt med en lægeattest, før alderen er 75 år.

Det betyder, at den første fornyelse strækker sig frem det fyldte 75. år, og at fornyelsen, som udgangspunkt sker administrativt hos Borgerservice uden en lægeerklæring. Prisen for en fornyelse er 130 kr.

Hvis du er mellem 73-74 år, når kortet udløber, kan du selv vælge, om du ønsker at forny med eller uden lægeattest. Med en lægeattest kan kørekortet fornys for en længere periode. Dog kan dit helbred medføre kortere gyldighedsperiode.

Ændringen om forhøjelse af den obligatoriske fornyelse gælder ikke for gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lille bus, stor bus mv.) og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne kræver altid lægeattest

Når du er fyldt 75

Fra du er 75, til du er 79 år, kræver fornyelse en lægeattest, og gyldighedsperioden er max. 2 år. Prisen er 50 kr.

Fra du er fyldt 80 år kræver et nyt kørekort også en lægeattest, og gyldighedsperioden er max. 1 år. Prisen er 50 kr.

Opsummering
Som udgangspunkt gælder følgende regler:

  • 70 - 72 år: Der kræves ikke lægeattest. Kortet er gyldigt til du bliver 75 år. Det koster 130 kr.
  • 73 år: Medbringer du lægeattest, kan du få et kort, der er gyldig i 3 år. Medbringer du IKKE lægeattest, er det gyldigt til 75 år. Det koster 130 kr.
  • 74 år: Medbringer du lægeattest, kan du få et kort, der er gyldig i 2 år. Medbringer du IKKE lægeattest, er kortet gyldigt til 75 år. Det koster 130 kr.
  • 75 - 79 år: Kørekort KAN fornys med lægeattest. Det er gyldigt i 2 år. Det koster 50 kr.
  • 80 år: Kørekort KAN fornyes med lægeattest. Det er gyldigt i 1 år. Det koster 50 kr.

Husk billede!

Praktiserende læge fastsætter pris for lægeattest.

De store kørekort

Obs! For fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år, kræves lægeattest og prisen for fornyelse er 160 kr.

Obs! For ansøgere under 75 år, hvor kørekortet er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, kræves lægeattest, og fornyelse sker uden betaling undtaget erhvervskørekort, hvor prisen er 120 kr.

Kørekort overblik