Byvåben på væg

Lægdommer

I Danmark bliver 10.000 borgere landet over hvert fjerde år udpeget til at være lægdommere. Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninge.

Lægdommerne dømmer på lige fod med juridiske dommere i retssager ved de danske domstole, dvs. byretterne og de to landsretter. I de konkrete retssager fungerer en lægdommer enten som domsmand eller nævning.

Det kan du læse mere på domstol.dk om lægdommersystemet. Du kan også se en tegnefilm om at være lægdommer (åbner YouTube). 

Du kan søge om at blive optaget på Odder Kommunes grundliste ved at udfylde dette ansøgningsskema, hvorfra der udtages nævninge -og domsmænd til By - og Landsretten. Odder Kommune skal udpege 75 borgere,  som får mulighed for at blive nævninge og domsmænd i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Ansøgningsfristen er den 25. februar 2019. 

Man skal ikke opfylde særlige faglige, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige krav for at blive udtaget, men man skal være egnet. Når man bliver valgt, er det for en periode på fire år. Herefter skal man søge igen, hvis man ønsker at fortsætte.

Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer ansøgninger fra tidligere år. Det betyder, at hvis du allerede er optaget på grundlisten, skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte. 

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
 • Du skal være uberygtet
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

 Fakta om hvervet som lægdommer

 • Hvis man bliver udpeget, vil man i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året
 • En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger
 • Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag
 • Man bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten
 • Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer

Hvordan er det at være lægdommer?
Se en kort film med en lægdommer på Danmarks Domstoles YouTube-kanal

Læs et kort interview med en lægdommer fra magasinet Retten Rundt