Odder Retshjælp

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.

Det er advokaterne i Odder, der i fællesskab står for Advokatvagten, der til formålet har lånt et lokale på Odder Rådhus.

Odder-advokaterne yder gratis retshjælp den anden torsdag i måneden kl. 15.30 - 17.00. Dog er der lukket i april, juli og december i 2020.

Advokatvagten kan kun kontaktes ved personligt fremmøde.

Odder Rådhus
Rådhusgade 3
8300 Odder