Odder Retshjælp

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.

Det er advokaterne i Odder, der i fællesskab står for Advokatvagten, der til formålet har lånt et lokale på Odder Rådhus.

Odder-advokaterne yder gratis retshjælp den anden torsdag i måneden kl. 15.30 - 17.00. Dog er der lukket i maj, juli og december 2021.

Datoer i 2021 er:

  • Torsdag d. 8. april 2021
  • Torsdag d. 10. juni 2021
  • Torsdag d. 12. august 2021
  • Torsdag d. 9. september 2021
  • Torsdag d. 14 oktober 2021
  • Torsdag d. 11. november 2021

Advokatvagten kan kontaktes ved personligt fremmøde på Odder Rådhus.