Hvornår skal jeg have pas med?

Her kan du læse nærmere om, hvornår du skal medbringe dit pas, og hvornår du ikke nødvendigvis behøver at have et pas med, når du rejser til udlandet.

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island)

Det er ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas, hvis du rejser til andre lande i Norden. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis på, hvem du er ved overnatning på hoteller og lignende. Du skal desuden bruge dit pas, hvis du skal flyve i Norden.

Når du rejser udenfor Norden

Du skal som dansk statsborger medbringe dit pas, når du rejser til lande uden for Norden.

Dette gælder også for rejser til de lande uden for Norden, som er en del af Schengen-samarbejdet. Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet ændrer ikke på reglerne for, hvornår du skal medbringe dit pas, når du rejser.

EU- eller nordisk statsborger bosat i Danmark (ikke danske statsborgere)

Er du ikke dansk statsborger, men EU-statsborger eller nordisk statsborger og bosat i Danmark, skal du medbringe pas eller anden gyldig rejselegitimation, når du rejser til et af de øvrige Schengen-lande.

Nordiske statsborgere, som er bosiddende i Danmark, behøver ikke at medbringe pas, når de rejser til andre nordiske lande. Man skal dog medbringe anden form for legitimation (for eksempel et kørekort).

Tredjelandsstatsborgere

Er du udlænding (ikke EU-, EØS- eller nordisk statsborger) med gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan du rejse til og opholde dig visumfrit i et eller flere af de øvrige Schengen-lande i sammenlagt 3 måneder inden for et halvt år.

Du skal ved rejse til de øvrige Schengen-lande medbringe et gyldigt pas samt en gyldig opholdstilladelse i form af et opholdskort eller en opholdsmærkat i passet.

Disse betingelser gælder også for børn under 18 år.

Opholdskort og mærkater

Et af følgende danske opholdskort eller opholdsmærkater gælder ved visumfri indrejse i et Schengen-land:

Opholdskort med angivelse af bogstavet A, B, C, D, E, F, G, H, J, K
Lyserød/hvide opholds-mærkater med angivelse af bogstavet B, C, D, E, F,
H eller S.