Om Socialt bedrageri

Sociale ydelser skal udbetales ud fra borgerens faktiske forhold - hverken mere eller mindre. Alle henvendelser - også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Odder Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser.

Arbejdet kaldes helhedsorienteret sagsbehandling, da det går på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger.

En kontrolgruppe forestår arbejdet, og samarbejder med bl.a. politi og SKAT.

Kontrolgruppens arbejde består i at håndhæve loven ved at sikre, at offentlige ydelser tildeles korrekt, forebygge forekomst af socialt snyd, stoppe socialt snyd så tidligt som muligt og foretage virksomhedskontrol.

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at modtageren ikke er klar over eller opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen.

Der opfordres til dialog med kommunen for at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser.

Se mere i videoen:

Er du enlig eller samlevende?