Nye regler for prøvelse af ægteskabsbetingelser

Det betyder, at en ny, specialiseret enhed under Statsforvaltningen fra næste år skal stå for prøvelsen af ægteskabsbetingelserne for udenlandske par, der vil giftes her i landet.

Sådan søger I om at blive viet i Danmark efter den 1. januar 2019

Hvor skal vi søge?
I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Odder Kommunes adresse er Rådhusgade 3, 8300 Odder. 

Ellers skal I søge hos Statsforvaltningen.
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Gebyrer
Der skal betales et lovpligtigt gebyr i forbindelse med ansøgning til Statsforvaltningen om at blive viet i Danmark. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren.

Statsforvaltningen må ikke begynde at behandle jeres ansøgning, før gebyret er modtaget på deres konto.

Gebyret for vores behandling af ansøgningen er per 1. januar 2019 1.650 kroner.