Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplanstillæg & Lokalplaner

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 3032

Byrådet har på sit møde den 6. februar 2017 endelig vedtaget tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 3 BL 1 og lokalplan nr. 3032 for serviceerhverv ved Gl. Bygade i Saksild.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 6010 for sommerhus på Alrøvej 98 ved Amstrup

Byrådet har på sit møde den 6. februar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 6010 i offentlig høring.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3033

For et sommerhus på Østpassagen 9 ved Rude Strand.

Læs mere

Landzonetilladelser

Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af et vandhul på ca. 100 m2 på Nølev Byvej 45, matr. 11a Nølev By, Nølev.

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 16. marts 2017 sendes til Planklagenævnet.

Læs mere

Landbrug

Natur

Screening af Natura 2000-handleplaner

Afgørelse om, at forslag til Natura 2000-handleplaner ikke miljøvurderes

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Foroffentlig høring

Affald

Bestyrelsen for Renosyd I/S har fremsendt tillæg til Affaldsplan 2014-18 til godkendelse hos interessentkommunerne

Læs mere