Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens §42

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.
Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere, i en årrække, har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, de har krav på efter serviceloven.

Hvem kan få behandlet sin sag igen?

Der er tale om sager, hvor forældre har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap hjemme. I de tilfælde har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret.

Hvornår er sagen forældet?

Social og Indenrigsministeriet vurderer, at forældelseslovens almindelige regler og forældelse gælder, det vil sige den almindelig forældelsesfrist på 3 år ifølge loven. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået fejl.

Hvordan får jeg min sag behandlet igen?

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse, kan du kontakte
Børne- og Familiecentret
Mail: signatur@odder.dk
Tlf. 8789 3280/2922 2775