Fremskudt Psykiatri

Projektet har fokus på angst og depression hos børn og unge. Formålet med projektet er tidlig opsporing og iværksættelse af forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier samt de fagpersoner, der arbejder med børn, unge og familier.

Har man et barn med symptomer på let til moderat angst eller depression, kan man som forælder henvende sig på mail: trt@odder.dk for at få hjælp. Man skriver sit navn og telefonnr i mailen, hvorefter man vil blive ringet op. Der må ikke skrives personfølsomme oplysninger i mailen. Det vil derefter blive vurderet, om man er indenfor projektets målgruppe. Hvis man er indenfor målgruppen, er det muligt at få korte samtaleforløb og muligvis gruppebehandling, herunder Cool Kids (for aldersgruppen 9-12år og 12-15år, hvis efterspørgslen er der). Hvis man bevilges Cool Kids er det et krav, at forældrene deltager de ti gange, som gruppebehandlingen forløber over.