Forældretilfredshed

Her kan du læse den samlede rapport fra undersøgelsen i 2014
De enkelte institutioner offentliggør deres egne rapporter, når disse har været behandlet i forældrebestyrelserne.


Undersøgelse 2016
Der var desværre for få besvarelser fra forældrene i 2016. Derfor blev der ikke lavet en rapport, I stedet for udarbejdede de enkelte forældrebestyrelser med tilfredsheden. Så man kan evt. tage fat i formanden for den enkelte forældrebestyrelse for at høre mere.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget skal til efteråret beslutte om der skal laves en ny undersøgelse. Eller om tilfredsheden skal måles på en anden måde.