Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Den 3. februar udløb fristen for at afgive høringssvar i forbindelse med Strategien for Fremtidens Dagtilbud 2014-2020.

Der er indløbet 38 høringssvar, og i høringsnotatet gengives hovedlinjerne i høringssvarene: