Rammer og regler vedrørende børnepasning

Der findes forskellige rammer og regler vedrørende børnepasning i Odder Kommune. 

Opskrivningsregler Styrelsesvedtægter for daginstitutioner
Plads på venteliste Styrelsesvedtægter for dagplejen
Pasningsgaranti Rammer for tilsyn
Personlig åbningstid Tidlig SFO
Ferielukning i dagtilbud med fælles pasning Vejledning om skoleudsættelse
Pjece om dagtilbud Deltidspasning i forbindelse med barselsorlov