Børn i børnehave

Dagtilbud - særligt for medarbejdere

Formål: 0 – 6 år 

At alle børn i Odder Kommune har lyst og motivation til at udvikle sproglige og kommunikative kompetencer og literacyfærdigheder, så de kan udtrykke sig og indgå i udviklende relationer, deltage som aktive medborgere i samfundet og indgå i et videre uddannelsesforløb.

Derfor arbejder de professionelle i samarbejde med forældrene om at børn og unge:

  • Har lyst og motivation til at udvikle sproglige og kommunikative færdigheder
  • Aktivt kan anvende sprog og literacyfærdigheder til læring og personlig dannelse
  • Kan udtrykke tanker, følelser, behov og indgå i udviklende relationer til andre
  • Kan få interessen for at lære at læse og skrive og senere at kunne indgå i et videre uddannelsesforløb
  • Kan deltage som aktive medborgere i et demokratisk samfund.