Faglitteratur

Du kan få flere oplysninger hos sprogpædagogerne i daginstitution. Du kan også finde information og inspiration på biblioteket og på følgende internetadresser:

Aktive fortællinger, rim og remser – dialogisk læsning med børn af Lotte Salling. Forlag Dafolo, 2012. 

Bröstrom, Stig; Jensen De López, Kristine og Løntoft, Jette (2012): Dialogisk læsing i teori og praksis. Dafolo. 

Løntoft, Jette mfl. (2009) Dialogisk oplæsning for småbørn med dansk som andet sprog – lidt teori, meget praksis. Århus Kommune, Børn og Unge, Videncenter for Integration.