Den sproglige udvikling

Den tidlige udvikling

Børn fødes som små kommunikerende mennesker. Derfor er det vigtigt, at der allerede fra fødslen vejledes i, hvordan der kan skabes god kontakt mellem forældre og barn. Når der er skabt kontakt, spejler det lille barn de stimuli, som den voksne giver det.

 

I løbet af de første seks år lærer barnet at kunne bruge op til 10.000 ord, bøje ordene og bygge sætninger med dem. Børnene begynder også at bruge sproget til at komme i kontakt med andre, til at deltage i leg, og anden form for samvær. Endelig begynder børn at tænke med sprog, hvorved sprog bliver en kilde til forståelse og erkendelse.

Utilstrækkelige sproglige kompetencer er et relativt hyppigt fænomen, også hos børn uden fx hørenedsættelse, sansemotoriske udfordringer eller udviklingsmæssige forstyrrelser. Undersøgelser viser, at mellem 4 og 19 % af børn i dagtilbudsalderen har sproglige problemer, som kræver en form for opfølgende indsats (Bleses - Reference).

 Mangelfulde talesproglige færdigheder har en negativ indvirkning på børns trivsel og selvværd, fordi børn med et lille sprog kan have svært ved at udtrykke ønsker, følelser og intentioner samt ved at indgå i fællesskaber med andre børn og voksne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet med sprog og tidlig literacy på småbørnsområdet tager udgangspunkt i en relationel og børnecentreret tilgang, hvor der tages afsæt i børns individuelle interesser og forudsætninger.

Børn udvikler tidlig literacy i gode og nærende sociale interaktioner med voksne, der involverer dem i det virkelig livs anvendelser af skriftsprog. Eksempler på dette kan være, at kigge i bøger og på navnet på sutten, legeskrive på en tegning, læse et skilt på børnehavens dør eller skrive sit navn.