Sproglige vanskeligheder

Når sproget driller

Hos nogle børn kommer sproget ikke så let. Et mangelfuldt sprog i forhold til jævnaldrende kan gøre det svært for barnet at kommunikere med omgivelserne og det påvirker barnets trivsel og udvikling.

 

Mulige årsager til sproglige vanskeligheder:

  • Nogle børn har generelle indlæringsvanskeligheder, der betyder, at barnet generelt er forsinket i sin udvikling.
  • Andre børn har sproglige vanskeligheder på grund af problemer med ørerne som f.eks. hyppige mellemørebetændelser og væske i mellemøret i længere perioder.
  • Andre børn bor i familier, hvor man ikke sætter så mange ord på de ting, man gør sammen.
  • Nogle gange genkender forældrene barnets sproglige vanskeligheder, fra da de selv var børn.