Hørelsens betydning

En god hørelse er afgørende for en god sprogudvikling. Hvert år fødes der i Danmark ca. 1-2 børn ud af 1.000 med en behandlingskrævende hørenedsættelse, hvilket svarer til ca. 100-150 børn om året. Derfor tilbyder sundhedsvæsnet en hørescreening til alle nyfødte. Formålet med hørescreeningen er at diagnosticere børn med et medfødt høretab på et tidligt tidspunkt, så man tidligt kan iværksætte behandling med høreapparat eller operation. Tidlig behandling er afgørende for et barns sprogudvikling.

 

Selvom hørescreeningen ikke viste tegn på en hørenedsættelse i spædbarnsalderen, kan børn godt få problemer med hørelsen på et senere tidspunkt. Børn kan f.eks. have nedsat hørelse i op til tre måneder efter en kraftig forkølelse eller mellemørebetændelse og det kan give udfordringer i forhold til at høre og dermed udtale sproglydene. Er man bekymret for et barns hørelse, kan forældrene altid kontakte en ørelæge.