Vanskeligheder med at forstå sproget

Det kan være svært at opdage, hvis et barn har forståelsesvanskeligheder, fordi børn er så gode til at efterligne andre personers handlinger – selvom barnet slet ikke har forstået, hvad der blev sagt. Man kan prøve at være opmærksom på, om barnet forstår de sproglige beskeder, der bliver givet, eller om barnet kigger på, hvad du eller andre gør. Man kan også prøve at tale langsommere, så barnet får tid til at forstå det sagte.