Defination af tosprogede børn

Definition - hvem er tosprogede?

 

At være tosproget defineres således i Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven:

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

En bredere definition er; “at tosprogede børn er børn, der i det daglige møder og har brug for to eller flere sprog” (Holmen 2016). 

Sidstnævnte definition indeholder i højere grad de mange variationer af to/flersprogethed, som pædagoger og lærere møder i det daglige arbejde. Det afgørende er, at personalet er opmærksomme på det enkelte barns særlige sproglige forudsætninger, og at der tages hæjde for dette før sprogarbejdet påbegyndes.

 

Lovgivning

Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog kan læses på følgende link:

 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183352