24-36 mdr.

Det kan barnet

 • Begynde at bruge jeg, mig, du.
 • Lytte, spørge og gentage.
 • Begynder at ville have ord gentaget.
 • Nemme rim og remser.
 • Ord med fire stavelser.
 • Bøje nogle ord f.eks. biler, hopper og begynde at bruge datid f.eks. kom.
 • Bruger sproget til at uddybe og tydeliggøre legen. Barnet begynder at tænker højt f.eks. Nej, det må jeg ikke. Dukke smage?
 • Kan bruge op til 600 ord. Navneord og udsagnsord er det almindeligste, men tillægsord, forholdsord, biord forekommer også.
 • Føre en samtale og besvare spørgsmål.
 • Skelne mellem køn – dreng/pige.

Sådan kan du støtte barnet

 • Du kan læse og lege med rim og remser, f.eks. ”Okkergokker”, ”Nede i fru Hansens kælder”, ” Oppe i gardinerne”.
 • Du kan selv lave rim og remser med ord, barnet kender fra sin hverdag, f.eks. Lise er så sød, hun spiser jordbærgrød, sut-prut-gummidut.
 • Lad dit barn fortælle om sine tegninger.
 • Du kan lave bøger med fotos af familien, barnets legetøj, dyr og oplevelser. De er gode at samtale udfra.
 • Du kan læse lette bøger, f.eks. Lotte og Totte bøger dialogisk.
 • Du kan inddrage barnet i de daglige gøremål og sæt ord
 • på alt det, I gør.
 • Du kan lære barnet grundfarverne, rød, gul, grøn og blå.
 • Du kan lægge puslespil, spille billedlotteri og vendespil sammen med barnet.

 Vil du løse mere om dialogisk læsning, så klik her