Den vanskelige læseudvikling

Ikke alle børn følger det samme udviklingsforløb i processen med at lære at læse og skrive. Forskning i læseprocesser gør, at man nu ved meget om, hvilke udviklingsfaser og udviklingstrin, man gennemløber.  Det er individuelt, hvor lang tid et barn er i hver fase, og hvad der skal til, før det rykker videre.

Det ses, at en mindre gruppe børn gennemløber den almindelige proces med at lære at læse og skrive, men med forsinkelse i forhold til gennemsnittet. For denne gruppe børn er det tilstrækkeligt med ”en ekstra chance”, altså en gentagelse af begynderundervisningen.

En mindre gruppe børn vil fortsat efter en sådan indsats være i vanskeligheder vedr. læsning og skrivning. Årsagerne hertil kan være mangeartede. 

En del af disse elever oplever vanskeligheder med at lære sig at læse og skrive allerede i skolestarten, hvor andre elever først kommer i vanskeligheder, når de skal anvende deres skriftsproglige færdigheder til læring i fagene.

Læse- skrivevanskeligheder

Læseudviklingen påvirkes af en række individuelle faktorer hos eleven, hvoraf nogle vil være medfødte, nogle neurologisk eller genetisk betinget og andre miljøafhængige. Elevens sproglige forudsætninger og motivation for læsning og læring er for eksempel meget miljøafhængig. Der kan tales om med- og modvindsfaktorer, hvor utilstrækkelig undervisning og svag opbakning fra hjemmet er eksempler på modvindsfaktorer. Modvindsfaktorer kan påvirke en læseudvikling i negativ retning uanset elevens forudsætninger i øvrigt.

Læsning afhænger både af afkodning og af sprog- og tekstforståelse Afkodning handler om identifikation af de enkelte ord, mens sprogforståelse handler om gendannelse af tekstens forestillingsindhold.