Arbejdshukommelse

Arbejdshukommelsen er af afgørende betydning for elevers læring. Arbejdshukommelse er kort fortalt den proces, der opstår, når vi tænker os om, repeterer, fordyber os og stiller spørgsmål. Arbejdshukommelsen forbinder tidligere viden og erfaring med informationer nu og her.

Det er i arbejdshukommelsen, at man fastholder ord og tekstdele, mens man tænker over dem og kobler dem med sin forhåndsviden, sit kendskab til teksters genrer, sin evne til at danne inferenser osv.

Hvordan understøttes arbejdshukommelsen:

  • Kategorisering af informationer, sådan at de vigtige informationer fastholdes, og de ligegyldige adskilles
  • Sæt ord på den rækkefølge en handling indeholder
  • Brug billeder
  • Giv ledetråde
  • Repeter
  • Hjernegymnastik
  • Hovedregning, gåder, bogstav- talrækkefølger osv.
  • Skak
  • Forskellige notatteknikker

Læs mere om arbejdshukommelse på https://www.folkeskolen.dk/523988/arbejdshukommelse---fundamentet-for-boerns-laering