Sammensatte læsevanskeligheder

Læsning handler som sagt om både afkodning og om forståelse. Man kan godt have vanskeligheder inden for det ene område uden samtidig at have det i det andet område, men hvis man har vanskeligheder inden for begge, er der tale om en sammensat læsevanskelighed.

(Elbro, 2007)