Literacy

Literacy er et omfattende begreb, og det defineres af på følgende måde af Nationalt Videncenter for Læsning:

”Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegninger og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

Literacykompetencer udvikles gennem hele livet og tilegnes gennem vores sociale tilværelse og deltagelse i samfundet.”(Nationalt Videncenter for Læsning)

Literacy er som sagt et omfattende begreb, der indeholder en didaktisk hensigt om at skabe bedre forudsætninger for at anvende kommunikation. Literacybegrebet indeholder således flere ting:

  • Om skriftsprogstilegnelse, det at kunne læse og skrive.
  • Sprog udvikles i vores sociale tilværelse. Hvordan vi lærer gennem sproget, og hvordan sprogformer hænger sammen og samspiller.
  • Samspillet mellem flere modaliteter i multimodale tekster og sprogformer.

Udbredelsen af literacy-begrebet ses i det, vi taler om, at sprog og læsning er indbefattet i alle skolens fag, hverdags- og fritidslivet.

Kilde: Fibiger og Jørgensen (2016) “Tæt på Literacy”

For at få et enkelt indblik i literacybegrebet henvises til følgende en speeddrawing udført af Nationalt Videncenter for Læsning på baggrund af en artikel om literacy af sprogforsker Catherine Snow: https://youtu.be/jyrNZqL346U