Litteratur

Arnbak, Elisabeth og Ina Borstrøm. (2008) VAKS - Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip, Spion. Gyldendal

 

Brostrøm, Ina og Dorthe Klint Petersen. Den første læsning. Lærebogssystem fra Alinea)

 

Elbro, Carsten. (2012) Læsevanskeligheder. Gyldendal

 

Fibiger, J. og Jørgensen, M. (2016) Tæt på literacy. Hans Reitzels Forlag

 

Jandorf, Birgit Dilling og Inga Thorup Thomsen. (2016) Ordblindhed i grundskolen - Et inspirationsmateriale. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Roe, Astrid. (2010) Læsedidaktik - efter den første læseundervisning. Klim

 

Nota: nota.dk

 

Ordblindetesten: uvm.dk > ordblindetest

 

Ordblindetesten, vejledermodul ordblindetest.nu > vejleder

 

Socialstyrelsen, socialstyrelsen.dk  > kendetegn ved ordblindhed

 

undervis.dk (Marie Korsgaard, Mette Baden Henriksen, Martin Holm)

 

Vejledning til Børnehaveklassen:  

https://www.emu.dk/modul/vejledning-b%C3%B8rnehaveklassen

 

Vejledning til sproglig udvikling:

https://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning

Fælles mål - dansk, fagenes læseplaner og vejledninger

emu.dk

 

http://indskoling.blogspot.dk/ (en lærers/konsulent ved CFU Nordjylland erfaringer og ideer)

 

Praksisrettet publikation - Læseforståelse og faglige læsekompetencer https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/laesning/2014-praksisrettet-publikation-laeseforstaaelse-og-faglige-laesekompetencer