Læsning 0. - 2. klasse

At undervise de yngste i begynderlæsningen er et stort ansvar. Det er vigtigt at støtte og stimulere til en god læseudvikling. Børnene møder ind på dette trin med forskellige forudsætninger, og de er ikke nået lige langt i deres læseudvikling. Nogle børn kan læse småord, og andre genkender bare et enkelt bogstav. Et barns læseudvikling omfatter flere dimensioner (fonologisk opmærksomhed, ordafkodning, sprog- og tekstforståelse). Disse dimensioner kan ikke lægges efter hinanden i et lineært forløb, men det er læreren, der har ansvaret for at samordne udviklingen, så eleven arbejder med fonologisk opmærksomhed og ordafkodning samtidig med, at læsningen som helhed udvikles.

I den første del af læseudviklingen lægges der væsentlig vægt på den fonologiske opmærksomhed og ordafkodning.