Faglig læsning - sprog i fagene

Faglig læsning - sprog i fagene

Læsning i fagene er del af literacy-tænkningen. I fagene må man tilegne sig det sprog, der er knyttet til faget. Virkeligheden erfares ved at beskrive og fortælle om virkeligheden. Det ser man allerede i tidlig alder, hvor det lille barn søger bekræftelse på, at en appelsin hedder appelsin. Tilsvarende er det med begrebsliggørelsen af fagsproget: fx plus, minus, større og mindre i matematik. Hvert fag har sit sprog og sit brug af teksttyper (instruerende, berettende mv).

Hensigten med faglig skrivning er, at eleverne lærer at udtrykke sig fagligt. Skrivning understøtter læseprocesser. I alle fag. Læsning og skrivning i fagene skal ikke ses som en ekstraopgave, men derimod at fokus på sproget og teksterne vil styrke faget og elevens læreproces. At forstå et fag kræver at man kan tale, læse, lytte og skrive inden for faget.

Klasseteamet skal stå sammen om den faglige læsning og skrivning. Dansklærereren har den grundlæggende læseforståelsesopgave som fokus, hvor faglæreren skal fremme læseforståelsen i sit fag. Klasseteamet skal udvælge strategier og notatteknikker, som vil være deres fokus i en angiven periode. Herefter evaluering og optimering, for derefter at fortsætte med udvidelse af repertoiret af strategier og notatteknikker. Klasseteamet skal være enige om, hvilken terminologi de bruger om teksttyperne. Et fælles klasseteam vil understøtte den faglige læsning og skrivning og dermed elevernes læreprocesser.