Faglig læsning i kristendomskundskab

Ordforråd og viden om verden

Eleverne skal have kendskab til fagord og begreber inden for den religiøse dimension og de grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Sproget er ofte poetisk-mytisk og billeddannende. Der tales i sproglige billeder og metaforer. Eleverne skal have en begyndende indsigt heri.

Man kan arbejde med:

 • at læreren læser teksterne højt for eleverne og fremhæver billedsprog og metaforer. Alle metaforer/billedsprog samles og eleverne giver sprogligt deres bud på, hvad de betyder. Samtalen er væsentlig for elevens forståelse af teksten.
 • fagbegreber sættes i ordkendskabskort
 • eleven skal genfortælle fagteksten og bruge x-antal af de gennemgåede fagord

Læseforståelsesstrategier - hukommelses- og elaboreringsstrategier

Hukommelsesstrategier. Man kan bruge:

 • Gennem arbejdet med billednotat vil eleverne reflektere over indhold, ligesom de tvinges til at danne indre billeder.
 • Resume - fx ved brug af forskellige modaliteter.

Elaboreringsstrategier vil hjælpe eleverne til at strukturere og sammenholde den viden, de allerede har, med den nye viden. Man kan arbejde med:

 • Elevstillede spørgsmål til den læste fag-tekst
 • VØL modellen (hvad Ved eleven allerede, hvad Ønsker eleven at vide, hvad har eleven Lært)
 • Det hjælper med at danne indre skemaer og strukturer den nye viden. Både ift. ord, begreber og emner.
 • VENN-diagram (skal evt. ekspliciteres af læreren)

Teksttype - beskrivende

Eleveren skal have kendskab til fagets teksttyper, og hvad de vil - herunder formål, struktur og sproglige kendetegn. Ofte er det den beskrivende teksttype, der fx beskriver tid, sted og personer.

Arbejd gerne med:

 • At undersøge en tekst for modaliteter (fx billede, lyd, tekst, overskrifter, grafer mv.)
 • At samtale om, hvor man kan lære nyt ved at se på teksten før man læser den.
 • At lave egne små beskrivende fag-tekster, hvor først læseformål præciseres og evt. ud fra bestemte fagord, som er arbejdet med i førfasen af temaet.

Skabeloner

(skabeloner under udarbejdelse)