Teksttyper

Uanset om eleven læser teksten selv, lyttelæser selvstændigt eller om faglærer læser op, er det hensigtsmæssigt, at eleverne kender til tekstens formål og struktur.

Fagtekster indeholder mange ord og begreber, og overordnet kan teksterne kaldes informerende tekster.

Teksttyperne er ofte sammensat af flere modaliteter (fx brødtekst, tabeller, billeder, diagrammer, video, lyd, faktabokse), som alle er væsentlige informationskilder.

Fagteksternes teksttyper er beskrevet nedenfor. Til hver teksttype er der forslag til notatteknikker, der kan understøtte udbyttet af læsningen.

Berettende tekster

Formålet er at genfortælle en begivenhed, en historie, enten som information eller underholdning. Fagligt indhold gengives fortællende. Strækker sig over tid, ofte kronologisk. Minder om skønlitterære tekster. Mange tidsangivelser så, dernæst mv. og der er brug af årstal.

Beskrivende/informative tekster

Formålet er at præsentere fakta om et tema, beskrive hvordan noget er, hvad det består af. Ordner temaet/emnet efter en bestemt logik.

Forklarende tekster

Formålet er at drøfte eller afklare et tema fx processer og sammenhænge. Begynder ofte med et udsagn, og herefter logiske trin. Tiden sættes med ord som dernæst, så og årsagsbindeord fordi, derfor og lign.

Vejledende/instruerende tekster

Formålet er at informere om, hvordan noget gøres i en bestemt rækkefølge, så det resulterer i et bestemt produkt. Er som en hjælp for læseren, hvor der fremgår lister over ingredienser eller materialer. Brug af ord er ofte i bydeform svits, opstil, rør, kog, vent mv.

Argumenterende tekster

Formålet er at præsentere forslag til synspunkter, argumentere for synspunkter. Indledes ofte med udsagn, der senere underbygges med for og imod.

  • Fx debat, diskussioner, essays.

  • Eksempel: link

  • Notatteknik: Venn-diagram, Kolonnenotat (link til model)