Fælles mål

I skolens første år bygger man videre på den udvikling, som eleven har påbegyndt i dagtilbud. Forståelsen for sprog og sprogbrug udvikles gennem mange forskellige situationer. Udviklingen sker via såvel direkte undervisning som leg og eksperimenter.

I skoleforløbets første fase, 0. klasse, er fokus elevens forståelse af de forskellige måder at bruge sproget på.

I skoleforløbets 1.-2. klassetrin er fokus at lære at læse og skrive. Dvs. de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. 

Eleverne skal have mulighed for at udforske sprog og tekster og lære forskellige hensigtsmæssige strategier til læsning. Eleverne skal møde tekster med emner, der både er velkendte fra deres erfaringsverden og emner, der er nye og ukendte.

I den begyndende fase er formålet, at alle får en god start på læsningen.

I Fælles Mål er kompetenceområdet, Læsning, opdelt i seks færdigheds- og vidensområder, som samlet har betydning for elevens læsekompetence: finde tekst, forberedelse, afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og sammenhæng.

Opmærksomhedspunkter

Efter børnehaveklassen:

Eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z).

Efter 2. klasse:

Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

Kilde: Læseplan for faget dansk 1. trinforløb og Kompetencemål for Børnehaveklassen

Kendetegn for 0. klasse

 • viser læselyst
 • laver rim med både rigtige ord og med nonsensord
 • kender begreberne ord, bogstav og sætning
 • kender læseretningen
 • legeskriver fx det oplevede, huskesedler, ønskesedler
 • lytter til oplæsning og fortælling
 • fortæller selv historier eller genfortæller det hørte
 • har fået kendskab til bogstavnavn, bogstavform, bogstavlyd

Kendetegn for 1. klasse

Eleven

 • viser læselyst
 • laver rim og remser
 • legeskriver og senere opdagende skrivning (børnestavning)
 • lytter til oplæsning og fortælling
 • genfortæller og fortæller selv historier
 • kan bogstavernes navn, form og lyd

Lix: 5-10

Kendetegn for 2. klasse

Eleven

 • bliver mere bevidst om, hvad formålet er med læsningen
 • kan læse en ukendt tekst med emne inden for egen erfaringsverden. Ukendte ord bremser dog afkodningen. Læsningen er ikke hurtig
 • læsningen er ikke flydende

Lix: 10-15

Det kan være hensigtsmæssigt, at der på den enkelte skole mellem børnehaveklasseleder og 1. klasses lærerne drøftes tiltag, forventninger, tilgange mv. i forbindelse med den sproglige, lydlige og alfabetiske bevidsthed i 0. klasse. Leges der med lyde, bogstaver, skrift, læsning eller hvilken tilgang benyttes. Er det gennem den frie leg, at eleverne får lov at udvikle og vise interesse for sproget.

Kilde: www.undervis.dk