Sprogforståelse

Sprogforståelse

Sprogforståelsen supplerer afkodningen i vejen til god og sikker læsning. Ordkendskab er en del af sprogforståelsen. Eleven må udvikle et både bredt og dybt ordkendskab. Et bredt ordkendskab betyder, at eleven kender mange ord. Det har betydning for afkodningen; at eleven kender de ord, der står skrevet. Et dybt ordkendskab indebærer, hvor godt eleven kender de enkelte ord. I den begyndende læsning er det især det brede ordkendskab, der er på spil. Derefter følger det dybe ordkendskab i forbindelse med ordets bøjning mv.

Eleven må dagligt stimuleres sprogligt. Eleven skal møde ord, som han/hun ikke kender for at undre sig over ordene. Herigennem motiveres eleven til at stille spørgsmål ved ordet. Ord, der binder ytringer og sætninger sammen (fx imens, alligevel, herefter) kan være svære for børn at forstå, og det kan have en betydning for tekstforståelsen. Derfor må man også tage fat i de ord, vi betegner som “almindelige ord”.

Der lægges stor vægt på før-arbejdet for derved at aktivere elevens viden og færdigheder inden for det emne, der læses om. Nye ord og begreber præsenteres for eleven inden lærerens højtlæsning. Her kan man lave ordkendskabskort med tegninger/børnestavning af, hvad ord betyder.

Anbefalinger

  • Ordsprog og talemåder. Arbejd med ugens talemåde. Introducer og tal om, hvad det betyder på realplan, og hvad det betyder på billedplan.

  • Dramatiser ordsprog og talemåder.

  • Dagens/Ugens ord. Et nyt ord hver dag/uge. Arbejd med ordet på flere måder - lyde, former, betydning, i hvilke situationer bruges ordet osv.

  • Saml ord i fx Bookcreator “Min ordbog.” Indtal betydningen af ordet. Indtal eller skriv sætninger med ord.

  • Match udsagn og billeder.

  • Samtal om negative og positive ord evt. ud fra billede. Find synonymer og antonymer for ordene. Skriv på ordliste.

  • Vælg ord fra en allerede udført ordliste fx fra dagens/ugens ord. Parvis vælger de 10 ord og skriver dem på hvert sit kort. Ordenes betydning skrives på andre kort. Kortene skal nu matches.

  • “Tøm billedet” for indhold.

  • Mindmaps til temaer. Brug mindmap til at lære, huske og bruge de forskellige ord, der hører til de forskellige temaer.

  • Udvælg ord, som kan være svære for eleverne. Skriv på ordkort og hæng på væg/tørresnor. Samtale om ordene. Man vænner på den måde eleverne til at reflektere over tekst og ord.