Faglig læsning - sprog i fagene

Læsning i fagene er del af literacy-tænkningen. I fagene må man tilegne sig det sprog, der er knyttet til faget. Virkeligheden erfares ved at beskrive og fortælle om virkeligheden. Det ser man allerede i tidlig alder, hvor det lille barn søger bekræftelse på, at en appelsin hedder appelsin. Tilsvarende er det med begrebsliggørelse af fagsproget: fx median, gennemsnit, symmetri og kvadratrod i matematik. Hvert fag har sit sprog og sit brug af genrer (instruerende, berettende mv).

Hensigten med faglig skrivning er, at eleverne lærer at udtrykke sig fagligt. Skrivning understøtter læseprocesser. I alle fag. Læsning og skrivning i fagene skal ikke ses som en ekstraopgave, men derimod at fokus på sproget og teksterne vil styrke faget og elevens læreproces. At forstå et fag kræver, at man kan tale, læse, lytte og skrive inden for faget.

Klasseteamet

Klasseteamet har en fælles opgave i den faglige læsning og skrivning. Dansklæreren har den grundlæggende læseforståelsesopgave som fokus, hvor faglæreren skal fremme læseforståelsen i sit fag. Klasseteamet skal udvælge strategier og notatteknikker, som vil være deres fokus i en angiven periode. Herefter evaluering og optimering, for derefter at fortsætte med udvidelse af repertoiret af strategier og notatteknikker. Klasseteamet skal være enige om, hvilken terminologi de bruger om teksttyperne. Et fælles klasseteam vil understøtte den faglige læsning og skrivning og dermed elevernes læreprocesser.

Generelt om læsning ift. at læse for at lære

I begyndelsen af 3.-6. klassetrin er elevens afkodning ved at være mere eller mindre automatiseret. Gennem forløbet 3.-6. klasse er fokus at udvikle en aktiv læseindstilling. 

 • Eleven bevarer og udvikler læse- og skrivelyst
 • Eleven får oplevelser af, at læsning giver viden
 • Eleven bruger læse- og skrivefærdigheder i alle fag
 • Eleven møder flere teksttyper
 • Eleven udvikler en aktiv læseindstilling
 • Eleven udvikler et godt ordforråd, syntaktisk forståelse og kendskab til tekster
 • Eleven bruger sin viden om verden og viden om tekster bevidst
 • Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
 • Eleven regulerer sine læseforståelsesstrategier

 I 7.-9 klasse stilles der i høj grad krav til læsningen, da eleverne møder mange nye fag. Det handler meget om at forstå og at bruge teksterne i udskolingens mange fag. Læsningen bliver mere kompleks i og med, at mængden af informerende tekster stiger.

 • Eleven skal i høj grad læse for at lære
 • Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseteknikker
 • Eleven kan vælge hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier
 • Eleven er aktiv i arbejdet med at lære faglige ord og begreber
 • Eleven skelner mellem forskellige teksttyper og retter læseformål derefter
 • Eleven danner inferens (læser mellem linjerne)
 • Elevens bruger aktivt sin viden om sprog og kommunikation
 • Eleven kan bruge elaboreringsstrategier til at konsolidere viden