Fælles mål

Kompetencemål 

3.- 4. klasse:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

 

5.- 6. klasse:

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

 

7.- 9. klasse:

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation. 

Opmærksomhedspunkter 

I Fælles Mål for faget dansk beskrives følgende opmærksomhedspunkter:

Efter 4. klasse: Eleven skal læse tekster med velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet.

Efter 6. klasse: Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold).

(Kilde: Dansk – Fælles Mål, læseplan og vejledning. EMU Danmarks læringsportal)