Gode læsestrategier

Gode læsestrategier

Gode læsere har gode læsestrategier, og gode læsestrategier er forudsætningen for, at læsning kan føre til læring. Herunder er opstillet en række punkter, der beskriver gode læsestrategier og holdninger til læseaktiviteter:

 • “Gode læsere er aktive læsere.
 • De har klare mål, og de vurderer hele tiden, om det, de får ud af teksten, er i overensstemmelse med målet for læsning.
 • Gode læsere kigger som regel teksten igennem, før de begynder at læse, de lægger mærke til, hvordan den er struktureret, og de ser især på de afsnit, som de mener vil være mest relevante for målet med læsningen.
 • Efterhånden som de læser, forsøger gode læsere hele tiden at foregribe det, der kommer.
 • De læser selektivt, og afgør løbende, hvad de skal læse grundigt, hvad de skal læse hurtigt, hvad de skal springe over, hvad der skal læses igen osv.
 • Gode læsere skaber mening, korrigerer misforståelser og stiller spørgsmål til det indhold de læser.
 • Gode læsere forsøger at finde forklaring på ukendte ord og udtryk i teksten, og hvis teksten er usammenhængende eller mangelfuld, forsøger de at løse problemet.
 • De bruger deres forkundskaber aktivt og sammenligner indholdet i teksten med den viden, de allerede har.
 • De har et bevidst forhold til forfatterens skrivemåde, stil, holdninger, synsvinkler, hensigt, baggrund osv.
 • De overvåger deres forståelse og justerer eventuelle misforståelser, efterhånden som de læser.
 • De vurderer tekstens kvalitet og værdi, og de forholder sig til den både intellektuelt og følelsesmæssigt.
 • Gode læsere læser forskellige tekster på forskellig måde.
 • Når de læser fagtekster, opsummerer og reviderer gode læsere hele tiden det, de har læst.
 • For gode læsere foregår tekstforståelsen ikke kun, mens de faktisk læser, men også når de tager korte pauser, eller efter at de er færdige med at læse.
 • Læsning er en krævende, kontinuerlig og kompleks aktivitet, men for gode læsere er det desuden både tilfredsstillende og produktivt.”

(Kilde: Astrid Roe, 2010, Læsedidaktik - efter den første læseundervisning)