Arbejdet med tosprogede

Et godt andetsprog gør det lettere at lære at læse og følge med i alle skolens fag. Alle faglærere skal arbejde med sproget i deres fag og har dermed et medansvar for elevernes sproglige udvikling. Det har indflydelse på graden af succes med uddannelse og på arbejdsmarkedet.