Sprogbaseret undervisning

Sproget i undervisningen spiller en dobbelt rolle. Dels er det gennem sproget, at eleverne tilegner sig det faglige indhold og dels er det med sproget, at de lærer faget.

Alle fag har nogle fælles sproglige træk, men der er også specifikke træk som kendetegner de enkelte fag og adskiller fagene fra hinanden. Det er derfor den enkelte faglærers opgave at kende til sit fags sprog så undervisningen kan tilrettelægges derefter.

En sprogbaseret fagundervisning indeholder sproglige og faglige mål for elevernes læring og kobler derfor faglig og sproglig progression.

Undervisningen går dermed både tæt på sproget og læringen i de aktiviteter, emner, temaer, opgaver og tekster der arbejdes med, og på den måde har den både en kognitiv og sproglig tilgang til læring.

Ved at arbejde systematisk med fagets særlige genrer, teksttyper, begreber og sproglige konstruktioner tilegner eleverne sig fagfaglig læring som mentale ”kæder”, der hele tiden bliver længere gennem den sprogbaserede undervisning.