Modersmålets betydning

Elevens modersmål vil altid have en særlig betydning da elevens identitet, familierelationer og følelsesliv er stærkt knyttet til det. Jo stærkere modersmålet - eller fundamentet - er, jo nemmere er det for eleven at tilegne sig andetsproget. Vejen til at lære godt dansk er nemlig at bygge ovenpå modersmålet. Ligesom med alt andet ny viden skal det nye sprog hænge sammen med den viden eleven har i forvejen.

Det særlige for tosprogede elever er, at sprogudviklingen forløber på to eller flere sprog. De behersker nogle sprogområder og har ord og begreber på det ene sprog, andre på det andet og nogle på begge.