Organisering

Odder Kommune har som landets andre kommuner modtaget en del flygtninge og herunder flygtningebørn. De børn, sammen med andre tosprogede børn, har krav på et undervisningstilbud af høj kvalitet på linje med alle andre børn i samfundet for at sikre dem mulighed for at blive en del af samfundets fællesskab. Det er vigtigt, at flygtningebørn og andre tosprogede i skolen bliver modtaget af voksne, som forstår deres situation, og som kan være med til at sikre dem en tryg begyndelse i deres nye omgivelser.

Odder kommunes modtagelsesmodel skal tilbyde flygtningebørn og tosprogede børn trygge rammer, der giver dem mulighed for at få udbytte af undervisningen og for at indgå i de fællesskaber, der eksisterer på skolerne.

Odder kommunes skolestruktur muliggør ikke, at der etableres modtagelsestilbud på alle skoler, hvorfor alle tosprogede/flygtningebørn indskrives i Modtagecentrets Turboforløb på Parkvejens skole, og følger herefter fasemodellen for modtageområdet.